Badanie rezonansem u osób z metalowymi uzupełnieniami.

Pacjenci stomatologiczni poddający się leczeniu implantologicznemu, ortodontycznemu czy protetycznemu coraz częściej pytają czy mogą wykonać badanie rezonansem magnetycznym ze względu na obecność metalowych elementów w jamie ustnej.

Stwierdzono trzy niekorzystne interakcje między materiałami stosowanymi w stomatologii, a badaniem MR:

- mechaniczne ? przemieszczenie przedmiotów w polu magnetycznym

- fizyczne ? nagrzewanie przedmiotów w wyniku oddziaływania fal radiowych

- artefakty

Nie ma problemu z uzupełnieniami protetycznymi czy ortodontycznymi, które na czas badania można wyjąć z jamy ustnej.

Stałe uzupełnienia protetyczne wykonane z ferromagnetyków nie stanowią zagrożenia dla pacjenta w trakcie badania ale mogą uniemożliwić jego prawidłowe wykonanie. Obecnie coraz częściej zamiast ferromagnetyków stosuje się włókno szklane, materiały ceramiczne, , kompozyty, oraz stopy złota niewrażliwe na silne pole magnetyczne.

W trakcie MR dochodzi do wzrostu temperatury a więc nagrzewania . Wzrost temperatury uzależniony jest od kształtu przedmiotu, jego odległości od magnesów i anteny nadawczej oraz czasu trwania zabiegu . Najbardziej narażone na nagrzewanie są końce długich metalowych przedmiotów, a więc druty w stałych aparatach ortodontycznych. Dlatego też , przed badaniem należy je usunąć.

Natomiast wszelkie ferromagnetyki nagrzewają się bardzo słabo , a więc nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

Największy problem stanowią artefakty. Wywołują je różne materiały stomatologiczne, nie bez znaczenia jest również ich wielkość i właśnie to one mogą uniemożliwić badanie. W przypadku chorób zagrażających życiu należy usunąć metalowe uzupełnienia .