Higiena dentystyczna

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów stosujemy wiele końcówek jednorazowych, także jednorazowe osłonki na końcówki, które ze względów technicznych nie mogą być sterylizowane.

Narzędzia wielokrotnego użytku podlegają zdezynfekowaniu, umyciu, a następnie są sterylizowane. Wszystkie narzędzia są pakowane w pakiety zawierające odpowiednie testy paskowe oddzielne dla każdego pakietu, które na bieżąco potwierdzają skuteczność sterylizacji i następnie pakiety te są sterylizowane w autoklawie przy pomocy pary.

Do każdego zabiegu używamy jednorazowych rękawiczek lateksowych. Wszystkie części urządzeń, których nie da się wysterylizować są myte specjalnymi preparatami dezynfekcyjnymi.