Pocałunek śmierci w stomatologii.

Fluorek diaminasrebra (SDF)znany jest w stomatologii od dawna. Wiadomo, że fluor sprzyja procesom remineralizacji szkliwa, a jony srebra aktywnie zwalczają chorobotwórcze bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy. Posiada on jeszcze jedną niezwykłą właściwość , a mianowicie w momencie pojawienia się kolejnych bakterii chorobotwórczych, te które zostały zdezaktywowane przez SDF, zaczynają z nimi walczyć witając je ?pocałunkiem śmierci? w postaci uwolnienia jonów srebra .Taki mechanizm opisany przez naukowców Australian Dental Journal nazwano efektem zoombie.

SDF już od roku jest dostępny w Stanach Zjednoczonych. Jego zastosowanie jest bardzo proste, zajmuje 30 sekund, nie wymaga borowania , a zaaplikowany ponownie po 6-18 miesiącach wstrzymuje rozwój próchnicy o 80%.

Niestety ma też wady ? powoduje ściemnienie miejsca zaatakowanego przez próchnicę. Nie ma to specjalnego znaczenia w przypadku zębów mlecznych, a także u osób starszych gdzie wizyta w gabinecie stomatologicznym jest często bardzo trudna do zrealizowania.