Oferta / Offer

     Gwarantujemy                                                                      Guarantee

  • kompleksowe usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie,
  • bezpłatny transport z lotniska oraz asystę osoby mówiącej w języku angielskim,
  • pomoc w wyborze hotelu oraz w rezerwacji i zakwaterowaniu,
  • na życzenie pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego.
  • comprehensive dental services at the highest level,
  • free transport from the airport and assistance of a speaker in English,
  • help in choosing a hotel and in booking and accommodation,
  • on request, assistance in organizing free time.