Pantomograf

Prowadzony przez nas gabinet stomatologiczny w Gliwicach wyposażony jest w pantomograf CareStream CS 8100. Urządzenie służy do wykonania zdjęcia rentgenowskiego struktur zakrzywionych szczęki i żuchwy. Często nazywane potocznie zdjęciem panoramicznym. Pacjenci mają, w razie potrzeby, wykonywane zdjęcie, które natychmiast widoczne jest na ekranie monitora co umożliwia nam ustalenie wraz z pacjentem dalszego planu leczenia.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego
Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne       z warunkami zezwolenia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.