Nici dentystyczne!

Osoby, które używają niektórych rodzajów nici mogą być narażone na działanie szkodliwych substancji chemicznych- kwasu perfluoroheksano-sulfowego. Występuje on również w naczyniach pokrytych powłokami nieprzywieralnymi, w opakowaniach żywności oraz w gaśnicach przeciwpożarowych. Duża ekspozycja na ten kwas może doprowadzić do uszkodzenia wątroby i układu odpornościowego.